KONTAKT VINAŘSTVÍ NEČAS RAKVICE

Bc. Tomáš Nečas
Sídlo: Nádražní 409, 691 03 Rakvice
Sklep: U luže 45
(+420) 607 809 264
tom.necas@seznam.cz
www.vinarstvinecas.cz
IČO: 70294071
DIČ: CZ7603144065
Živnostenský list vydán Městským úřadem v Břeclavi pod č.j.: MŽÚ 624/01/F ev.č.: 370401-12058-00

Vinařství Nečas Rakvice
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15.Email: adr@coi.cz Web: www.coi.cz/informace-o-adr/